Masela, M. (2019). HUBUNGAN ANTARA GAYA HIDUP DAN KONSEP DIRI DENGAN INTERAKSI SOSIAL PADA REMAJA. PSIKOVIDYA, 23(1), 64-85. https://doi.org/10.37303/psikovidya.v23i1.128